Over Joachim van Beek

Joachim van Beek is gedragsdeskundige en heeft 30 jaar ervaring met het trainen van honden. Vanuit de disciplines van de gehoorzaamheidstrainingen en de jachthondensport heeft hij zich gespecialiseerd in jachthondentraining en in het oplossen van gedragsproblemen. Een goed luisterende hond geeft geen overlast maar juist veel plezier!

Joachim traint vanuit de visie dat hij altijd uitgaat van de wijze waarop een hond denkt en leert. Het respect voor de hond staat daarbij centraal. Hij wil zijn kennis en ervaring overbrengen aan eigenaren en voorjagers zodat zij kunnen genieten van hun hond. Honderden eigenaren van huishonden werden effectief geholpen met het oplossen van gedragsproblemen.

Dierenartsen, gedragsdeskundigen, kynologenverenigingen en hondenscholen kennen Joachim van Beek van lezingen en demonstraties op congressen en seminars. Zij verwijzen honden met gedragsproblemen naar hem door. Voorjagers kunnen Joachim raadplegen voor specifieke problemen die tijdens de jacht of de apporteertraining optreden. Daarnaast is het mogelijk om te trainen in groepen. Cursisten merken dat er preventief getraind wordt zodat problemen veelal worden voorkomen of in het beginstadium worden opgelost. De kennis en ervaring die Joachim heeft opgedaan in de jachthondensport en als jager, resulteerden in meerdere uitnodigingen en deelnames op de Nimrod. Ook heeft een aantal van zijn cursisten zich al op de Nimrod bewezen.

Training

Joachim van Beek verzorgt de volledige opleiding voor jachthonden. De voorjagers en hun honden worden intensief begeleid vanaf het moment dat hun training begint. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van dummy’s, wild en Zinger Wingers. Regelmatig wordt de training met video-opnames ondersteund. De trainingen worden gegeven op verschillende niveaus.
Deze maken deel uit van een beproefd programma waarbij Joachim tijdens de groepstraining het belang van iedere hond goed in het vizier houdt en de training op maat kan aanbieden.
Hoofddoelstelling van de training is de hond op te leiden tot een enthousiaste en betrouwbare apporteur die geleerd heeft om goed te luisteren en zelfstandig te kunnen werken wanneer dit nodig is.
Pups en jonge honden kunnen direct instromen vanaf 7 weken tot 10 maanden. Voorjagers met honden vanaf 10 maanden die elders hebben getraind, zijn ook van harte welkom! Zij kunnen een afspraak maken voor een z.g. total check up waarin de doelstelling van de voorjager en het niveau van de hond worden vastgesteld.
Voor deze total check up wordt veel tijd uitgetrokken. Het plan voor de training wordt besproken en er kan worden gestart in de trainingsgroep die het beste aansluit.
De trainingslocaties liggen veelal in de omgeving van Oosterhout (NB) en Waalwijk.Pups en jonge honden

Pups en jonge honden

Op dit moment zijn er verschillende mogelijkheden voor het trainen van jachthondenpups. Ervaar hoeveel concepten een pup al kan leren in zijn eerste maanden! Hier wordt de basis gelegd voor de optimale apporteeropleiding.

Joachim en zijn team van instructeurs bieden de voorjagers een unieke begeleiding aan bij de socialisatie en opvoeding van hun pup. Met een voertje als beloning leert de pup spelenderwijs zitten, komen, steadyness, vooruitgaan in een lijn en apporteren. U kunt met een pup vanaf 7 weken al de eerste stappen zetten op weg naar succes! Aanmelding/informatie via het contactformulier of bel met Joachim van Beek: 06-29500191.

Basis

Basis

In dit deel van het programma worden de hond en voorjager goed voorbereid op de jachtpraktijk en de door Orweja georganiseerde wedstrijden na het schot. De basis voor een enthousiaste, vrij werkende en betrouwbare apporteur wordt hier systematisch aangebracht. De opbouw is zeer belangrijk omdat hier de kern ligt van een goede opleiding.

Er wordt preventief getraind om problemen te voorkomen en er worden geen essentiële stappen overgeslagen. Aan het eind van de basistraining zijn hond en voorjager in staat om KNJV B en MAP B diploma’s te halen. De volledige basis voor dirigeren en slepen wordt hier gelegd zodat de aansluitende vervolgtraining kan beginnen.

Gevorderd

Gevorderd

Deze training is geschikt voor iedereen die zijn hond wil opleiden voor MAP A diploma’s, OWT open klasse of het meest complexe apporteerwerk tijdens de jacht. Ook hier is de opbouw van de training logisch en cruciaal. De meervoudige apporten worden langer en ingewikkelder waarbij er wordt gestreefd naar de perfecte balans tussen gehoorzaamheid en initiatief. Concepten als swim by, drielijnenpatroon, cheating singles en het wagenwiel worden aangeleerd ten behoeve van het dirigeren. Er wordt veel aandacht besteed aan het lopen van steeds complexere slepen met diverse wildsoorten zoals gans, fazant en haas zoals dit verwacht kan worden op de MAP A wedstrijden. De hond wordt voorbereid op de overgang van dirigeren naar slepen in gecombineerde oefeningen. Tevens leert hij alle hoor- en zichtbare verleidingen te weerstaan om eerst een blind apport binnen te kunnen halen. Op dit niveau leert de hond uitermate goed te schakelen tussen het zelfstandig werken en het luisterend vermogen.

Topklasse

Topklasse

Ambitieuze en ervaren voorjagers met honden die MAP A diploma’s hebben behaald, kunnen bij Joachim trainen voor hoogste plaatsing of beste hond van het ras op de MAP A.

Ondermeer worden moeilijke lijnpatronen bijgebracht tot 300 meter. De hond wordt geleerd om zowel op land als in het water de gegeven lijn vast te houden ook al is deze zeer gecompliceerd. Denk hierbij aan schuine lijnen over water of zelfs in de lengterichting, zonder dat de hond naar de oever trekt.

Het doel is een uitnodiging voor de Nimrod te verkrijgen met uitzicht op het behalen van het AA diploma.


Problemen oplossen

Joachim van Beek traint honden preventief zodat problemen worden voorkomen of in een beginstadium worden opgelost. Het komt voor dat voorjagers die al jaren trainen, toch te maken krijgen met problemen of onhebbelijkheden die ongemerkt ingeslopen zijn. De oefeningen stagneren en de prestaties nemen af. Trainingsessies worden niet meer positief afgesloten en mogelijk is de frustratie zowel bij voorjager als hond flink toegenomen.

De total check up is de eerste stap naar een oplossing. Systematisch worden alle onderdelen van de gevolgde training beschouwd en geanalyseerd om een helder beeld te krijgen van de moeilijkheden en de mogelijkheden. Zowel het gedrag en de manieren van de hond als de wijze van voorjagen worden in kaart gebracht om een goed inzicht te krijgen.
Samen met de voorjager wordt het plan van aanpak besproken en er kan direct gestart worden met het bieden van de juiste oplossing. De negatieve spiraal wordt doorbroken en omgezet in opgaande lijn.

Meestal zijn de problemen gerelateerd maar om een aantal herkenbare te noemen, zijn deze in de volgende categoriën verdeeld:

Gehoorzaamheidsproblemen
De hond is niet altijd meer onder controle te houden. Trekken aan de lijn, slecht komen, inspringen en het achtervolgen van wild zijn bekende voorbeelden. De training loopt hierdoor vast.

Apporteerproblemen
Sommig wild wordt geweigerd. Er wordt slordig omgegaan met de dummy of het wild: niet goed vasthouden, verpakken, vroegtijdig laten vallen of het beschadigen van wild.
Problemen met zoeken
Hieronder vallen alle problemen met het uitwerken van een verloren apport of sleepspoor. De hond gebruikt zijn neus niet goed maar jaagt meer op zicht. Of de hond gebruikt de neus wel maar werkt onsystematisch en inefficiënt. Een sleepspoor wordt niet goed uitgewerkt en de hond breekt het spoor af of gaat verloren zoeken.

Problemen met waterwerk
Slechts weinig honden kunnen niet goed zwemmen en moeten leren om alle poten onder water te houden en recht in het water te liggen. Problemen met waterwerk zijn dan ook zelden problemen met het zwemmen. Weigeren over water te gaan, op de terugweg steevast over land willen terugkeren, dralen aan de kant, en voortijdig uitschudden, zijn een paar van de veel voorkomende fouten bij het waterwerk.
Dirigeerproblemen
De hond is onrustig bij de start tijdens het uitlijnen of draait bij het uitgaan een of meerdere keren om zijn as (spinning). De hond vertrekt onzeker, onderbreekt na enkele meters al zijn lijn of kijkt voortdurend achterom. Hij is helemaal niet af te stoppen of stopt slechts met een te ruime draai. De hond luistert wel goed maar neemt steeds onvoldoende diepte. De zijwaartse lijnen worden niet aangenomen of de hond blokkeert op afstand na een of meerdere fluitsignalen.

N.B. Ook voor een probleem dat niet in dit overzicht staat, kunt u contact opnemen.


Opleidingen

Wegens grote belangstelling is deze 2-daagse ook VOL!
De opleiding ‘Model Apport’ of ‘Dirigeren’ kan ook op afspraak verzorgd worden voor uw (trainings-)groep.                    
                        

‘HET MODEL APPORT’ 2-daagse opleiding 16 en 17 februari 2019

Joachim van Beek organiseert deze module voor max. 8 voorjagers en Kynologisch Instructeurs met hond. Op de eerste dag wordt de theorie behandeld en komt u zonder hond. Op dag twee wordt er door u gewerkt met de hond die u meegebracht heeft. Er wordt op het niveau van uw hond geoefend, of het nu een jonge hond van 7 maanden of een hond van 4 jaar met apporteerproblemen betreft. Daarnaast zal Joachim met eigen honden of met die van de deelnemers technieken demonstreren indien dit wenselijk is.

Het uitvoerige programma kent een stap-voor-stap benadering waarin alle aspecten van het model apport zullen worden behandeld: van pup tot volledig betrouwbare apporteur.

Na het volgen van deze opleiding bent u beter in staat uw hond of die van uw cursisten te begeleiden in het op de juiste wijze leren apporteren.

Dit is tevens de opleiding voor u indien uw hond of die van uw cursist problemen heeft om het model apport uit te voeren. Alle voorkomende apporteerproblemen zullen aan de orde komen. Duidelijke analyses en constructieve oplossingen worden aangedragen. De opleiding wordt vanuit het perspectief van de hond beschouwd.

Zie hier voor het programma. (pdf)

Adres: Max Havelaardreef 196, 4906 BD Oosterhout.
Tijd: zaterdag 16 en zondag 17 februari 2019 van 9.30 tot 16.00 uur.
Voor: max. 8 voorjagers/ instructeurs met mee te brengen hond. Leeftijd hond is op datum van deelname tussen 7 maanden en 5 jaar.
Kosten: €242,00 inclusief btw. Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.

Om u te verzekeren dat u met twee of meerdere bekenden kunt deelnemen, graag als groepje in een keer inschrijven.

De CKI van de Raad van Beheer heeft t.b.v. de nascholing van Kynologisch Instructeurs 30 accreditatiepunten toegekend.

De inschrijving is inmiddels gesloten

www.joachimvanbeek.nl

Video's

Deze video’s zijn bedoeld om een indruk te geven. Wat hier wordt gedemonstreerd is eerder stapsgewijs aangeleerd. Zonder de juiste opbouw zal het kopiëren van deze oefeningen niet het getoonde resultaat opleveren.

Video 1

Basis dirigeertraining, links- en rechtsom vooruit sturen

Video 2

Het tunen van de uitgaande lijn middels 'wagenwiel'

Video 3

Pepper, labrador pup 4 maanden oud. Lijnen lopen op targets (brokje)

Video 4

AF of DOWN commando aanleren door Joachim van Beek 1e sessie

Referenties


Contact


Een moment geduld a.u.b...