< terug

INTERVIEW E-COLLAR

Er is waarschijnlijk geen ander correctiehulpmiddel te noemen dat tot zulke verhitte discussies leidt dan de E-collar. Wellicht helpt dit interview beter te begrijpen hoe ik de training met dit correctiemiddel zie en toepas.

Is de correctie van een E-collar niet verschrikkelijk pijnlijk voor een hond?
Joachim: Ik wil het niet pijnlijk noemen maar laat er geen misverstand over bestaan: het is stroom en het is vervelend om te voelen. Om te weten wat de hond voelt, laat ik de eigenaar/voorjager de prikkel eerst zelf ervaren op de arm. Hiermee doorbreek ik de aangeleerde aversie die mensen kunnen hebben. De gezichten zijn gespannen als ik zeg dat ik de prikkel ga geven. Ik zet de halsband op de laagste stand en druk op de knop. Op de laagste stand is de impuls zo laag dat nagenoeg niemand hem detecteert. Vervolgens zet ik de stand geleidelijk wat hoger totdat er een reactie komt. Iedereen heeft zo zijn eigen gevoeligheid, net als de hond. Wanneer ik de E-collar bij de hond introduceer ga ik hetzelfde te werk, ik bepaal eerst waar de gevoeligheid ligt. Telkens weer zegt men: ‘Oh is dit het?’ Op deze manier kan ieder zelf bepalen of het werkelijk pijnlijk is. De algemene reactie is dat het niet als pijnlijk maar als vervelend wordt ervaren.

Men hoort vaak geluiden dat een hond agressief kan worden, onzeker en angstig gedrag of gebrek aan initiatief kan gaan tonen na een E-collar correctie. Anderen behalen er juist zeer goede resultaten mee. Wat moet ik nou geloven?
Joachim: Die geluiden zijn er altijd geweest, dat was ook mijn grootste angst voordat ik met een E-collar ging werken. Die angst is ook niet onterecht omdat er voorbeelden zijn van honden die inderdaad onzeker zijn geworden of initiatief hebben verloren na verkeerd toegepaste E-collar correcties. Een ander - tegenovergesteld - geluid hoor ik ook regelmatig. Wanneer voorjagers topprestaties neerzetten en het is bekend dat ze gebruik maken van een E-collar dan zou dat concurrentievervalsing zijn, in de trant van ‘zo kan ik het ook’. Dit staat toch haaks op elkaar volgens mij. Een andere misvatting is dat alleen harde honden bestand zijn tegen E-collar training. Ik heb de ervaring opgedaan dat het enkel te maken heeft met de wijze van aanpak. Indien men niet in staat is een A diploma te behalen zonder een E-collar, zal men nimmer slagen met! Je moet zeer goed kunnen denken als een hond om hem überhaupt goed op te kunnen leiden naar een hoog niveau. Dit geldt ook indien je een E-collar humaan en effectief wilt gebruiken. Honden die angstig worden of geen initiatief meer durven te nemen, hebben een andere relatie gelegd met de correctie dan de bedoeling was. De neveneffecten kunnen voorkomen worden indien voorjagers en trainers zich eerst verdiepen in de juiste aanpak.

Is het gebruik van een E-collar aan te bevelen voor basis gehoorzaamheidswerk en basis jachthondenwerk?
Joachim: Men dient zich eerst te realiseren dat men een hond niets kan aanleren met een E-collar. Er zijn in Nederland genoeg goede hondenscholen met de meest moderne trainingstechnieken die de hond opleiden tot een goed luisterende metgezel. Als er met de hond gejaagd wordt en deze krijgt maar een paar eenvoudige apporten op een dag dan loont het vaak niet eens de moeite om deze in een conditioneringsprogramma te zetten. Men kan een E-collar niet zo maar even gebruiken zonder een gedegen opleiding van de hond en zichzelf. Om een E-collar op de juiste manier te gebruiken, kost behoorlijk wat tijd en kennis van trainer en voorjager. Er zijn genoeg manieren om basis jachthondenwerk te trainen zonder dit hulpmiddel.
Is trainen met de E-collar een methode?
Joachim: Nee, de E-collar is geen methode! Het is een trainings-hulpmiddel zoals een lijn, slipketting en een clicker. De E-collar kan worden gebruikt om conventioneel aangeleerde commando’s te bekrachtigen of om zeer onwenselijk gedrag aversief te corrigeren. Je moet het zo zien, stel dat je hond de Zit-fluit goed heeft aangeleerd maar dit signaal continu negeert in een voor de hond verleidelijke situatie. Wat doe je dan? De meesten proberen dit op wat voor manier dan ook fysiek te corrigeren. Ik heb er voor gekozen om als correctiemiddel de E-collar in te zetten waar anderen naar hun hond rennen of met lange lijnen in de weer gaan om Terror eens even ‘de waarheid te vertellen’.

Mijn hond negeert inderdaad weleens commando’s zoals Komen op bevel en reageert niet altijd solide op de Zit-fluit. Als ik een E-collar aanschaf kan ik hem hiermee dus corrigeren in het veld als de weigering weer optreedt?
Joachim: Nee! Doe dit nooit! Voor je het weet rent je hond in paniek naar de horizon of durft geen stap meer te zetten. Ga nooit zonder de juiste voorbereiding het veld in met een E-collar om de hond zijn nek. Voor je het weet ruïneer je de hond en sla je de plank vreselijk mis. Het probleem waarvoor je de E-collar ging inzetten is verworden tot een escalatie van nieuwe problemen die misschien niet meer weg te trainen zijn. De E-collar is heel gemakkelijk te bedienen, met een druk op de knop geef je binnen een fractie van een seconde een correctie maar hierin schuilt ook het gevaar. Als je als trainer of voorjager gemakkelijk aangebrand raakt en ongeduldig van aard bent, kan het snel escaleren en tot zeer ongewenste resultaten leiden.

Maar mijn hond weet precies wat het commando betekent, dan is het toch logisch voor hem als ik na de weigering van het commando de correctie geef?
Joachim: Dit is de meest voorkomende klassieke denkfout die men maakt! Een hond die gewend is geraakt aan het kunnen negeren van een bepaald commando verwacht helemaal niet dat je hem nu ineens voor deze weigering kunt bestraffen. Laat staan dat hij begrijpt dat je hem deze correctie op afstand geeft, dit kon je voorheen toch ook niet? De kans dat de hond het gaat associëren met zaken die er niets mee te maken hebben is in deze situatie zeer groot. Een hond dient eerst door een conditioneringsprogramma geloodst te worden. Ga dus nooit in het veld lopen rommelen. Hierdoor kunnen grote problemen ontstaan zoals het niet meer durven te vertrekken van je zijde en een algemene onzekere houding tijdens de training. Dit heeft al menig hond de kop gekost en is de voornaamste oorzaak dat de E-collar door velen als een onding wordt gezien. Deze uitwassen van verkeerd gebruik dien je te voorkomen. Ik merk hierbij op dat er ook veel honden zijn die gedrukt, onzeker en met gebrek aan initiatief kampen, die nog nooit in de buurt van een E-collar zijn geweest. Dat is te wijten aan een onduidelijk trainingsprogramma waardoor de hond niet begrijpt wat er van hem verlangd wordt. Als dit dan ook nog gepaard gaat met fysieke correcties die de hond niet kan begrijpen, zorgt dit voor een neerwaartse spiraal in de training.

Welke stappen raad jij de trainer of voorjager dan aan om niet op de verkeerde manier te beginnen met een E-collar?
Joachim: Ga naar een deskundig iemand die je kan helpen in hoe je een E-collar op de juiste manier moet gebruiken. Kijk met wat voor houding zijn honden werken. Ze moeten vrolijk en passievol zijn. Train een keer mee met je hond, leg uit tegen welke problemen je aanloopt in de training en realiseer je dat het tijd gaat kosten om je te bekwamen als je voor de E-collar kiest. Snel een probleem oplossen omdat de wedstrijden voor de deur staan is ongepast en niet eerlijk naar de hond. Het is een vereiste om te leren door de ogen van de hond naar de wereld te kijken om effectief te kunnen trainen en repareren. Volg workshops en verzamel zoveel mogelijk informatie. Ga met een open mind gesprekken aan met mensen die ervaring hebben met de E-collar, er komen er gelukkig steeds meer die weten waarover ze het hebben. Dat neemt niet weg dat ondeskundig gebruik nog steeds een issue is. Dat is geen E-collar probleem maar een verkeerde benadering.
Niet gaan pionieren als de juiste kennis elders te verkrijgen is. Gebruik de hond niet om het wiel opnieuw uit te gaan vinden.

Je hebt het over conditioneren en dat je de E-collar niet moet introduceren in het veld, hoe zit dat?
Joachim: Laten we daarvoor een jaar of 30 terug in de tijd gaan. We hadden toen nog de elektronische banden van Teletac. Deze hadden dan weliswaar 5 standen, echter stand 1 was al knoerthard. Behalve dat ze gemakkelijk defect raakten, waren het grote, lompe blokken om de hals van de hond. Ze hadden ook de makke dat de correctie vertraagd doorkwam waardoor je er niet goed mee kon timen. In die dagen greep men naar de Teletac zonder een duidelijke introductie voor de hond. Men deed de band in het veld om zijn nek en wachtte tot Terror nog één keer zijn middelpoot opstak. Vervolgens kreeg hij het volle pond om daarna te vluchten onder de auto, in paniek naar de horizon te vertrekken of de rest van de dag niet meer te willen apporteren. Of misschien wel nooit meer als hij die koelkast om zijn nek had. Aan dit soort ondoordacht gebruik heeft de E-collar onterecht zijn slechte naam te danken. Een hond die niet goed wordt begeleid en zijn eerste correctie in het veld krijgt, kan gemakkelijk denken dat de prikkel uit zijn omgeving komt of van de plek waar hij op dat moment is in het veld. Vluchten of naar de auto rennen of geen stap meer durven verzetten, zijn dan logische reacties om te proberen de druk te stoppen. E-collar conditioneren in een prikkelarme omgeving is de juiste wijze. Hoe dit precies werkt moet je gezien hebben. Als je weet hoe je het moet aanpakken valt bij de meesten het kwartje heel snel. Een hond kan men enkel conditioneren op reeds perfect geleerde commando’s. Als de hond niet weet wat Zit en Hier betekent, kun je hem hierop ook niet conditioneren. Onthoud, met een E-collar kunnen we een hond niets leren, enkel bekrachtigen wat met een beloningsmethodiek is aangeleerd! Als ik een hond in de tuin op Zit en Hier conditioneer heb ik hiervoor gemiddeld 6 a 10 trainingssessies nodig die dagelijks plaatsvinden. Inclusief de fluitcommando’s als de hond deze al heeft geleerd. Sessies zijn niet langer dan 10 maximaal 15 minuten. Na deze conditionering brengen we het geleerde geleidelijk buiten de tuin tijdens wandelingen en vervolgens hevelen we over naar het veld. Denk niet dat we honden in het veld continu moeten corrigeren, het tegendeel is waar. Nauwelijks!

Waarom zeg jij vaak dat je een E-collar correctie eerlijker vindt dan een fysieke correctie?
Joachim: Eerst moet er exact bepaald worden waarvoor je de E-collar gaat gebruiken en wat de doelen zijn die je stelt met de hond. Laten we zeggen dat er besloten is de hond op te leiden voor dirigeerwerk teneinde A en MAP A diploma’s te kunnen behalen. Allereerst zul je ervoor moeten zorgen dat er een uitgekiend trainingsprogramma gevolgd wordt. Het juiste programma zorgt ervoor dat we de hond goed opleiden, stap voor stap, dat heeft niets met corrigeren te maken. Desondanks kunnen we niet altijd voorkomen dat een hond in een verleidelijke situatie weleens weigert te luisteren. Daarvoor is de jachthondentraining op hoog niveau simpelweg te complex. Als essentiële commando’s geweigerd worden en men besluit hiervoor te corrigeren, rijst meteen de vraag: Hoe en wat voor correctie dan? Ik kies er voor dit met een E-collar te doen en met een goede reden. Zodra de weigering optreedt, kan ik direct en binnen een seconde corrigeren. Een hond die goed geconditioneerd is heeft geleerd wat er op dat moment van hem verlangd wordt en weet de correctie uit te schakelen door de juiste reactie te geven. Dit is veel effectiever en eerlijker naar de hond dan dat u eerst 100 m naar hem toe moet om fysiek te straffen. Het momentum van de straf - in relatie tot de weigering - is weg als u er naar toe moet. Daarom geeft dit ook meestal niet het gewenste stabiele rendement. Sterker nog, een fysieke aanpak gaat vaak gepaard met frustratie en irritatie van de trainer of voorjager en voor je het weet loopt de hond niet lekker meer en blijft het weigeren van bepaalde commando’s in stand. Dit komt de training van de jachthond en zijn voorjager niet ten goede. Als je veelvuldig naar je hond toe moet rennen om deze bij elke weigering te corrigeren, is er iets niet goed. Sommige voorjagers en trainers blijven dit tot in den treure doen op weg naar hun A en MAP A diploma’s. Vele honden bezwijken onder deze
druk en worden onterecht afgedaan als minder talentvolle honden. Ik verzeker u dat veel honden een dergelijke aanpak niet begrijpen. Als deze fysieke correcties uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden, grijpen sommigen als laatste redmiddel naar de E-collar en gebruiken deze op een verkeerde manier. Veelal uit pure wanhoop en met alle gevolgen van dien.

Er zijn trainers en voorjagers die de mening hebben dat de E-collar verboden zou moeten worden, wat vind jij daarvan?
Joachim: Ik denk dat het een reactie is vaak gebaseerd op emotie of omdat ze ooit gezien hebben dat de E-collar niet goed gebruikt werd. Ik denk echter ook dat het een overreactie is. Het woord stroom doet de meesten van ons al huiveren waardoor het realisme ook vertroebeld kan raken. Personen die een E-collar misbruiken door ondeskundigheid of omdat ze snel hun geduld verliezen, corrigeren ook verkeerd op andere wijzen. Ik zie in trainingen en op wedstrijden vaak genoeg honden die onzeker werken maar nog nooit in de buurt van een E-collar zijn geweest. That’s just poor training! Men moet niet vergeten dat een onlogische trainingsopbouw vaak de oorzaak is van een probleem. Iedereen die een dier gaat trainen moet eerst weten hoe het dier het makkelijkst leert. Hier is in de jachthondentraining nog wat te winnen. Soms worden er nog vooroorlogse methodieken gehanteerd met corrigerende maatregelen die gewoon geaccepteerd zijn waar ik grote vraagtekens bij zet. Ik denk dat de juiste educatie hierin een uitkomst kan bieden. Het is niet terecht dat iemand als een dierenbeul wordt neergezet als hij of zij een E-collar inzet op een verantwoorde, humane manier.

Als men met een E-collar werkt, luistert de hond dan nog wel als hij hem niet om heeft?
Joachim: Ik noem dat een hond die bandslim is. Dit komt voor maar is wederom terug te voeren naar onjuist trainen. Trainers en voorjagers die op de juiste manier de E-collar gebruiken, doen tijdens de training altijd de band om bij de hond. Sterker nog, als zij gaan trainen en ze pakken de E-collar dan wordt de hond al enthousiast. Hij weet dat hij gaat werken! Besef goed dat een hond op de wedstrijd helemaal geen band om mag hebben. Als deze stelling dus zou kloppen was er niemand die nog met een E-collar zou gaan werken. Ik ken een aantal voorjagers in Nederland die met een E-collar trainen en zeer goede prestaties leveren. Zij hebben de discipline om niet eerder naar de wedstrijd te gaan voordat de hond betrouwbaar is in de training en het juiste gedrag tot een gewoonte is geworden. Hierin schuilt het verschil. Stel dat een hond in de training nog niet betrouwbaar is op de Zit-fluit en je af en toe nog moet corrigeren hiervoor, dan is de hond nog niet klaar voor de wedstrijden. Met een onstabiele hond even proberen of het dirigeren lukt, is funest. Als de hond niet luistert, leert hij al snel dat je er in een wedstrijdsituatie niets tegenin kunt brengen. Je maakt de hond dus zelf bandslim of wedstrijdslim omdat je geen geduld kunt opbrengen of te kort voor de wedstrijd naar de E-collar hebt gegrepen. Je helpt het op deze wijze dus zelf in de hand dat de hond het relateert aan de E-collar. Men wil vaak te snel een A diploma lopen want men wil zo graag deelnemen aan MAP A. Ik begrijp dat wel maar verstandig is het niet. De toppers die in Nederland met een E-collar trainen, vergeten nooit de band om te doen voorafgaande aan de training. Dit doen ze al bij de jonge hond lang voordat ze de hond met de E-collar gaan conditioneren.

E-collars zijn tegenwoordig overal gemakkelijk te verkrijgen, wat vind jij daar van?
Joachim: Als de leverancier de kennis heeft om er op een professionele manier mee te kunnen werken en de klant kan begeleiden, prima. Leveren zonder vragen te stellen vind ik geen goede zaak. Ik vind dat de leverancier een verantwoordelijkheid heeft. Helaas is dit vaak niet de realiteit. De verantwoordelijkheid ligt zeker ook bij de gebruiker om zich te bekwamen en kennis op te doen.

Zit er veel verschil in de E-collars die men kan kopen?
Joachim: Toen ik in 1989 besloot om alles te willen weten over E-collars kwam ik al snel terecht bij

de firma Tri-Tronics in de USA. Zij hadden halsbanden die zeer fijn af te regelen waren, passend bij de gevoeligheid van de hond. Ze waren drie keer kleiner dan de Teletac en als je een correctie uitstuurde kwam deze ook binnen een fractie van een seconde door hetgeen essentieel is om goed te kunnen conditioneren. Tegenwoordig zijn er meerdere spelers op de markt maar in de jachthondensport zie je de producten van Dogtra zeer frequent. Deze genieten mijn voorkeur op dit moment. Als aanschaf overwogen wordt, kies dan een E-collar met een overschot aan bereik en een traploze instelling op de zender. Er dient tevens een Nick en Continuous knop op de zender aanwezig te zijn.

Sommigen vinden de E-collar alleen geoorloofd indien er levensbedreigende situaties ontstaan voor de hond, wat is jouw mening hierover?
Joachim: Waar ligt de grens dan van levensbedreigend? Een hond die niet altijd goed luistert naar het commando Volg, Zit en Hier kun je in principe niet met een gerust hart overal loslaten. Er zijn altijd wel andere honden, auto’s, wild, paarden, fietsers, etc., in de nabijheid. Gezellig hoor, dan heb je dus levenslang de hond aan een touwtje lopen. Daar heeft toch niemand een hond voor genomen en het is erg sneu voor de hond die zijn energie niet kwijt kan. Ook al bezit je de gave om zeer goed te kunnen omgaan met een hond en kun je hem tot in perfectie gedrag aanleren met alle moderne technieken die er zijn, dan nog zijn er veel honden die bepaalde verleidingen niet kunnen weerstaan waar enkel op een juiste manier corrigeren de oplossing is. Voor de hond is het uiteindelijk de vraag: ‘Ga ik voor het brokje of voor het konijn’? Vul zelf maar in wat de meeste honden doen. Deze vrijblijvendheid lost niets op, tenzij men liever altijd met aangelijnde hond wil lopen en de vrijheid van de hond zijn gehele leven beperkt wordt.

Hoe zie jij de toekomst voor het trainen met de E-collar, denk je dat het gebruik gaat afnemen of juist gaat toenemen?
Joachim: Tja dat is een lastige vraag. Het is mijn doel geworden om mijn 25-jarige ervaring en kennis te delen om er voor te zorgen dat men in ieder geval het juiste verhaal vertelt met de voordelen en nadelen. Ik train sinds 1989 professioneel honden en heb sindsdien werkelijk van alles gezien en meegemaakt in de hondenwereld. Inmiddels heb ik meer dan 1500 (voornamelijk huis-) honden met een E-collar getraind en van hun problemen afgeholpen. Alle eigenaren van deze honden zijn mensen die dol veel van hun hond houden. Zij zijn zeker geen dierenbeulen, zoals sommigen ze graag noemen. De meesten zijn naar mij verwezen door de hondenschool waar zij trainden. Dat is denk ik de toekomst. Niet verbieden, maar goed informeren en juist gebruiken! Zorg voor de juiste educatie zodat er meer trainers komen die weten hoe ze er mee om moeten gaan om het op juiste wijze te kunnen toepassen. Het zou een ‘dream come true’ zijn als er ooit een opleiding komt met een certificering hierin. Vanuit die gedachte verzorg ik theorie- en praktijklessen voor geïnteresseerden.


Met sportieve groet,

Joachim van Beek
info@joachimvanbeek.nl

www.joachimvanbeek.nl< terug