< terug

Beste Joachim,

Hierdoor wil ik jou van harte bedank-en voor je hulp bij het trainen van onze DSK Khay. “Conditioneren” zoals jij dit proces terecht noemt. Het staat voor mij vast dat de re-cente sessies onder jouw leiding de beste investering tot nu toe zijn in de opleiding/vorming van onze hond. Ook ik heb veel van je geleerd en een beter inzicht gekregen in “hoe hondenhersenen werken.”

Mijn aanvankelijke scepsis omtrent het gebruik van zo’n Dogtra train-ingshalsband was alras verdwenen. Khay beheerst nu de basiscom-mando’s perfect. En daar was het primair om te doen hij loopt niet meer bij mij weg. Uiteraard is dit leerproces nog niet klaar. Elke dag wordt er geoefend. Geleidelijk in wat meer complexe omstandigheden en steeds meer geïntegreerd in de dagelijkse omgang met onze DSK. Mijn zelfverzekerheid en mijn ver-trouwen in de gekozen methode groeien gaandeweg. Khay is de blije, enthousiaste en ijverige hond ge-bleven die hij was. Hij gaat - dat is mijn overtuiging - dankzij jouw hulp een beter hondenleven tegemoet.

Joachim, van jouw bijzondere ken-nis en ervaring heb je alleszins blijk gegeven. Maar vooral heb ik bewon-dering voor je talent om met geduld en enthousiasme deze expertise over te dragen. Mij er deelgenoot van te maken. Ik heb met ontzag naar je geluisterd en ervaren hoe jij met honden omgaat. Het was een genoegen om met jou als coach aan het werk te zijn. De gastvrijheid bij jullie thuis heb ik zeer gewaardeerd.

Nogmaals:

Dankjewel en wellicht tot ziens.
Sjef Beekwilder< terug